Service Request

יעל הסו שרות תרגום מאנגלית:

  • תרגם כל שפה לאנגלית
  • תרגם אנגלית לכל שפה

יש לנו קבוצה של מתרגמים ייעודיים ומקצועיים שהם כבל תרגום בין אנגלית לשפה אחרת.

תוכן התרגום יהיה הגהה על ידי דובר אחר על פי שפת היעד.

לדוגמה, יש לנו תוכן מתורגם מאנגלית ליפנית. המתרגם הראשון מתרגם את התוכן. המתרגם השני, שהוא יליד יפנית, סוקר את התוכן המתורגם לשיפור.
לכן אנו מבטיחים שכל עבודת התרגום תהיה איכותית.

מרשימת לקוחותינו: