Service Request

שפת שוודית (svenska) היא דיברה במקור על ידי 10 מיליון אנשים, בעיקר בשוודיה כשפה הרשמית, ובחלקים של פינלנד, שם יש לו מעמד משפטי שווה עם פינית.
HSU מציעה תרגום לשוודית בקטגוריות הבאות:

 • תרגום טקסט שוודית
 • תרגום משפטי שוודית
 • תרגום רפואי לשוודית
 • תרגום שיווקי שוודית
 • תרגום טכני שוודית
 • תרגום הספר השוודי
 • לוקליזציה של האתר השוודי
 • לוקליזציה של יישומים שוודים
 • כתוביות וידאו שוודית
 • תרגום מ - שוודית / לשוודית
 • תרגום נטפליקס לשוודית
 • תרגום כתוביות מ שוודית / שוודית
 • שוודית תמלול וידאו
 • דיבוב קולי שוודי

יעל הסו תרגום לעברית עם מתרגלי תרגום לשוודית.

צור קשר באמצעות הטופס או בדוא"ל עבור החקירה שלך לשוודית.

מרשימת לקוחותינו: